Świąteczne wsparcie rodaków na Wileńszczyźnie oraz

kombatantów, osób represjonowanych i ich rodzin

grudzień 2022

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Wsparcie uzyskaliśmy również od Fundacji Enea, Caritas Poznań i wielu innych organizacji, szkół, osób prywatnych

Wszystkim Darczyńcom w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy.
                           

Przed Świętami Bożego Narodzenia dostarczyliśmy dary na Wileńszczyznę dla Rodaków. Odwiedziliśmy z darami szkoły z polskim językiem nauczania w Wilnie i kilku miejscowościach podwileńskich. Zawieźliśmy również paczki dla kombatantów, osób represjonowanych i ich rodzin. Paczki świąteczne przede wszystkim z artykułami pierwszej potrzeby, trwałą żywnością oraz słodyczami – 80 paczek przekazaliśmy przede wszystkim podczas spotkań z kombatantami i ich rodzinami w szkołach z polskim językiem nauczania na Litwie. W spotkaniach uczestniczyła także młodzież ucząca się w odwiedzanych szkołach. 

Dla młodzieży z odwiedzanych szkół i ich rodzin przekazaliśmy dary, pochodzące ze specjalnej zbiórki, którą przeprowadziliśmy w Poznaniu przed wyjazdem na Litwę. Przekazaliśmy również dary dla polskich ośrodków kulturalnych na Litwie.

Nawiedziliśmy ze zniczami, szarfami biało-czerwonymi i kwiatami 4 cmentarze w Wilnie i okolicy, na których spoczywają polscy żołnierze i partyzanci polegli podczas II wojny światowej, ale także w roku 1920.

pakowanie darów pakowanie darów 1
Wizyta w Gimnazjum im. Jana Pawła II Wizyta w Gimnazjum im. Syrokomli w Wilnie
W Gimnazjum  w Mejszagole W szkole w Kolonii Wileńskiej
W szkole w Duksztach Pijarskich W szkole w Rzeszy
Na Rossie grudzień 2022
Na Antokolu grudzień 2022 W kolonii Wileńskiej 2022


>>   Powrót do strony głównej Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu   <<