Z darmi na Wileńszczyźnie
grudzień 2022


Podczas akcji związanej ze zbiórką i przekazaniem darów dla Rodaków na Wileńszczyźnie
duże wsparcie uzyskaliśmy od  Fundacji ENEA.

Dzięki wsparciu mogliśmy zaakupić czekolady dla młodzieży z polskich szkół w Wilnie i miejscowościach podwileńskich: Duksztach, Rzeszy Wielkiej, Kolonii Wileńskiej, Mejszagole a także produkty spożywcze dla kombatantów, osób represjonowanych i ich rodzin.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji:
Pakowanie darów dla Wilna Pakowanie darów 2022 dla Wilna
Z darami w Wilnie
Z darami w Wilnie Z darami w Kolonii Wileńskiej
Z darami na Litwie Z darami w Duksztach
Z darami w Mejszagole Na cmentarzu na Antokolu

>>>> Powrót do strony głównej Towarzystwa Miłośników Wilna Oddział w Poznaniu <<<<