61-772  POZNAŃ, Stary Rynek 51, 

  tel. kontaktowy:  508-136-188

e-mail -  wilniuki.poznan@wp.pl  lub wicze@o2.pl                    

Konto bankowe TMWiZW O/Poznań:  08 1020 4027 0000 1102 1737 0415

 
Skład Zarządu:

Prezes - Ryszard Liminowicz 


Liminowicz

 
Wiceprezes - Barbara Napieralska

Wiceprezes - Roman Waśko

Sekretarz - Anna Niedziela

Skarbnik - Małgorzata Jagielska

Członek Zarządu - Elżbieta Dukowicz

Członek Zarządu - Krystyna Liminowicz

Członek Zarządu - Henryk Łozowski

Członek Zarząd - Bolesław Klóska

KOMISJA REWIZYJNA

Członek Komisji - Marian Macutkiewicz

Członek Komisji - Bogusława Olechniewicz

Członek Komisji - Anna Tasiemska

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu