61-772  POZNAŃ, Stary Rynek 51, 

tel. kontaktowy:  508-136-188

e-mail -  wilniuki.poznan@wp.pl  lub wicze@o2.pl                    

Konto bankowe TMWiZW O/Poznań:  21  1020  4027  0000  1702  0322  5638

 

 

Skład Zarządu:

Prezes - Ryszard Liminowicz 

 

 

 

 

Wiceprezes - Barbara Napieralska

Wiceprezes - Roman Waśko

Sekretarz - Anna Niedziela

Skarbnik - Małgorzata Jagielska

Członek Zarządu - Elżbieta Dukowicz

Członek Zarządu - Krystyna Liminowicz

Członek Zarządu - Henryk Łozowski

Członek Zarząd - Marek Macutkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Elżbieta Bogaczyńska

Członek Komisji - Krystyna Barczak-Ratajczak

Członek Komisji - Wanda Przywarska

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu