Medal Pro Patria


dla Towarzystwa Miłośników Wilna


i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu

Wojewoda Wielkopolski, Pan Michał Zieliński wręczył 22 czerwca 2023 w Sali Herbowej

Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego na ręce naszego Prezesa naszego Towarzystwa - Ryszarda

Liminowicza MEDAL "PRO PATRIA", w uzasadnieniu przyznania czytamy: "Towarzystwo 

Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu - Towarzystwo od ponad 30 lat działa na 

rzecz kultywowania tradycji narodowej, patriotyzmu, pielęgnuje polskość oraz dba o rozwój 

świadomości narodowej i kulturowej. Szczególne miejsce w działalności Towarzystwa zajmuje 

pielęgnowanie pamięci o bohaterach polskiej niepodległości związanych z Wileńszczyzną".


Wyróżnienie przyznał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Józef 

Kasprzyk.

wreczenie medalu pro patria

Ryszard Liminowicz Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna Oddział w Poznaniu odbiera medal Pro Patria z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego

Medal Pro Patria

Medal Pro Patria

Medal Pro Patria legitymacja


>>>>>Powrót do strony Głównej Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu <<<<<