Ryszard Liminowicz - prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu otrzymał medal Ad Perpetuam Rei Memoriam (Na wieczną rzeczy pamiątkę) przyznawany przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wyróżnienie nadawane jest osobom, które swoją działalnością zawodową, społeczną i naukową wniosły znaczący wkład w rozwój państwa i Wielkopolski. Prezes naszego Towarzystwa doceniony został przede wszystkim jako niestrudzony popularyzator kultury i tradycji Wileńszczyzny.

Wyróżnienie Ad Perpetuam Rei Memoriam tego samego dnia otrzymał również prof. Stanisław Mikołajczak - filolog i językoznawca. Obecnie stojący na czele Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Medale  wręczył Zbigniew Hoffmann
- Wojewoda Wielkopolski podczas Noworocznego Spotkania  z samorządowcami. Spotkanie odbyło się w Auli Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego 24 lutego 2017 roku. Uczestniczyli między innymi wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Zdjęcia z Uroczystości: Waldemar Wylegalski:


Ad Perpetuam Rei Memoriam Ad Perpetuam Rei Memoriam Ad Perpetuam Rei Memoriam
Ad Perpetuam Rei Memoriam Ad Perpetuam Rei Memoriam
Ad Perpetuam Rei Memoriam Ad Perpetuam Rei Memoriam Ad Perpetuam Rei Memoriam
Ad Perpetuam Rei Memoriam Ad Perpetuam Rei Memoriam
Ad Perpetuam Rei Memoriam

Informacja o spotkaniu na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu


Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.