Poznań dla Bohaterów Wileńszczyzny 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Obrony NarodowejWyjazd na Wileńszczyznę organizowany w dniach 27 września – 1 października 2018 r. przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu był realizacją projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zatytułowanego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Wszyscy pomagamy Bohaterom”. Podczas naszej wyprawy chcieliśmy uczcić bohaterów biorących udział w Akcji Burza, operacja Ostra Brama i żołnierzy oddziałów AK na Wileńszczyźnie.
Uczestnikami byli członkowie TMWiZW, poznańskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko Ostra Brama oraz Związku Sybiraków.


Zawieźliśmy na Wileńszczyznę paczki z artykułami pierwszej potrzeby dla kombatantów AK. Najważniejszymi wydarzeniami były spotkania z kombatantami – żołnierzami oddziałów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, uczestnikami Akcji Burza operacji Ostra Brama, a także z harcerzami ze środowiskami patriotycznymi, harcerzami i uczniami szkół z polskim językiem nauczania. Istotnym elementem było odwiedzenie cmentarzy i miejsc pamięci o bohaterach walk o niepodległość, zarówno 100 lat temu jak i podczas II wojny światowej – Rossa, Antokol, Kalwaria Wileńska, Mejszagoła, Ponary. Na grobach bohaterów złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Giby Giby
Rossa Rossa Rossa
Rossa Rossa
Rossa
Antokol Antokol Antokol
Korwie obrembski Obrembski
Kalwaria Wileńska Kalwaria Wileńska Kalwaria Wileńska
Wilno Wilno Wilno
W szkole w Rzeszy W szkole w Rzeszy na Wileńszczyźnie Mejszagoła
Pikieliszki Dożynki Pikieliszki Dożynki Pikieliszki Dożynki