Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Oddział w Poznaniu

                   
tmwizw logo    Wszystko zaczęło się na początku roku 1989, kiedy na fali przemian zaczęły tworzyć się różne stowarzyszenia i organizacje
   społeczne. W tym też czasie powstało Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Początkowo skupiało rodowitych
   wilnian i ich potomków mieszkających w Poznaniu, ale z czasem dołączyło do nich grono rdzennych poznaniaków.

   Dla umocnienia więzi pomiędzy członkami i sympatykami Towarzystwa organizowane są rozmaite imprezy - majówki, Bigos
   Nowogródzko-Wileński, spotkania opłatkowe, wycieczki. Niektóre z nich wpisały się już w pejzaż wydarzeń kulturalnych
   naszego miasta.

         
         Najważniejszą jest niewątpliwie KAZIUK (pierwszy odbył się w 1994 roku), w czasie którego oprócz tradycyjnego Kiermaszu Kaziukowego - organizowanego na wzór wileńskich uroczystości ku czci św.Kazimierza Królewicza, patrona Polski i Litwy - prezentowane są wystawy, prelekcje, występy ludowych zespołów kresowych i wielkopolskich. Liczba uczestników wspólnej zabawy i poznanwania Kresów rośnie z każdym rokiem. Na Kaziuka przybywają goście z Wielkopolski i z innych zakątków Polski.
Od 2002 roku podczas obchodów kaziukowych Towarzystwo przyznaje nagrodę Żurawina. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla Kresów. Pierwszym Laureatem nagrody był Tadeusz Konwicki.

         Bliższemu poznaniu dawnych ziem Rzeczypospolitej służą wyprawy na Wileńszczyznę, Laudę, Inflanty, Polesie, Podole, Wołyń, Huculszczyznę, a nawet Bukowinę. W trakcie wycieczek zawiązały się serdeczne więzi z tamtejszymi Polakami, a zapamiętane krajobrazy utrwalone na zdjęciach prezentowane były następnie na wystawach z cyklu "Kresy w fotografii Wielkopolan", przywołujących zarówno wizje lat minionych, jak i współczesny obraz tamtych miejsc.

         W ciągu prawie 30 lat działalności Towarzystwo gościło w Poznaniu ludowe zespoły taneczno-wokalne, m.in. z Wilna, Solecznik, Lidy, Brześcia, Dyneburga, Ejszyszek, a nawet z dalekiej Worochty - z samego serca Huculszczyzny - oraz zespoły polskich teatrów z Wilna i Lwowa. Towarzystwo wielokrotnie zapraszało dzieci i młodzież z polskich szkół z Litwy i Białorusi na letni wypoczynek nad Bałtykiem i w Wielkopolsce.
Od ponad 20 lat przed Świętami Bożego Narodzenia organizowana jest zbiórka i wysyłka darów na Wileńszczyznę; poprzez szkoły i parafie trafiają one do najbardziej potrzebujących.

         Ważnym wydarzeniem dla poznańskich Wilniuków są spotkania opłatkowe - na stole pojawiają się wówczas opłatki przywiezione z Ostrej Bramy, sianko z podwileńskich łąk, czarny wileński chleb i oczywiście kisiel żurawinowy.


         Szczególne miejsce w działalności Towarzystwa zajmuje dbałość op zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach ważnych dla historii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.Z okazji rocznic członkowie Towarzystwa spotykają się przed tablicami (powstałymi z ich inspiracji i współfinansowaniu), aby oddać cześć żołnierzom Armii Krajowej, ofiarom Ponar, poległym w operacji "Ostra Brama"oraz przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. 1 listopada Towarzystwo uczestniczy w kweście na renowację zabytkowych nagrobków na wileńskiej Rossie.

         
         Dwa razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz. 15.00) członkowie Towarzystwa oraz ich poznańscy przyjaciele, którzy rozkochali się w urodzie Kresów spotykają się w Domu Polonii (Stary Rynek 51).

>>     Powrót do Strony Głównej Towarzystwa Miłośników Wilna Oddział w Poznaniu     <<